Tepelná izolace s BauderPIR

BauderPIR je zdokonalená polyuretanová tvrdá pěna se zvýšeným PIR indexem a v důsledku toho se zlepšenými vlastnostmi. Je to izolační materiál s nejnižší tepelnou vodivostí a splňuje již při nepatrných tloušťkách izolačního materiálu požadavky Vyhlášky o úsporách energie. 
Izolační materiály z BauderPIR se vyznačují vysokou tepelnou stálostí a dobrou rozměrovou stabilitou. BauderPIR je odolný vůči horkému asfaltu a může být izolován asfaltovými pásy.  BauderPIR nepodléhá zpuchření, je odolný proti plísni a hnilobě, pachově neutrální a fyziologicky nezávadný pro technická použití stavby, která přicházejí v úvahu. 
Další informace k tepelné izolaci s BauderPIR najdete zde ...

Co je dobré vědět ...

Požární vlastnosti tvrdé pěny PIR v lehkých ocelových střechách Při projektování střech z hledisek požární ochrany je třeba pohlížet na konstrukci střechy jako na systém. Požární vlastnosti jednotlivých funkčních vrstev připouštějí přitom pouze velmi podmíněně závěry na požární vlastnosti střechy jako celku. Při požárních zkouškách vykazují izolační materiály PIR zvláště příznivé požární vlastnosti. Dnes jsou v mnoha zemích, např. v USA, používány pro velkoplošné střechy převážně izolační materiály PIR. Také v Německu se prosazují stále více tyto vysoce výkonné izolační materiály kvůli jejich vysoké tepelné stálosti, netavitelnosti, výborné tepelně izolační schopnosti a racionální pokládce. Tvrdá pěna PIR zachovává v případě požáru déle své izolační působení, neodkapává a chrání ostatní vrstvy části stavby před vlivy požáru.