Tepelná izolace šikmých střech

V podstatě existují tři metody tepelné izolace střech: Nadkrokevní tepelná izolace, izolace mezi krokvemi nebo kombinace obou těchto postupů. Při nadkrokevní tepelné izolaci, z fyzikálního hlediska nejlepšího izolačního postupu, se po celé ploše střechy pokládá uzavřený systém z izolačních prvků. Tím se zachovají štíhlejší  průřezy dřeva krokví. Při izolaci mezi krokvemi určuje předepsanou tloušťku a kvalitu izolačního materiálu výška krokví. Krokve jsou tak každopádně vyšší, než by bylo staticky nutné. Kromě toho vznikají u krokví a stěn tepelné mosty, které zhoršují výkon izolace. Je to asi tak, jako byste ze svého zimního pláště vystřihli pruh. Kombinovaná izolace podporuje slabá místa izolace mezi krokvemi a umožňuje štíhlé střešní konstrukce. 

Co je dobré vědět ...

Více izolace se vyplatí!
Uvědomte si: Vaše rozhodnutí o tloušťkách izolace, které musíte učinit dnes, má po 30 až 40 let přímý vliv na Vaše náklady na vytápění. Neboť jedno je jisté: Ceny oleje, plynu a elektrické energie se budou dlouhodobě zvyšovat. A zákonné normy se stále zpřísňují.  
Vyplatí se proto investovat do silnější izolace a výkonějších izolačních materiálů jako je BauderPIR než vyžaduje současná Vyhláška o úsporách energií EnEV.