Produkty

Ozelenění (1)
Intenzivní nebo extenzivní ozelenění, např. strojní ozelenění nástřikem, směs semen, předpěstovanými trvalkami s nízkým balem.

Nosná vrstva vegetace (2)
Nosná vrstva vegetace jako intenzivně prokořeněný prostor musí poskytovat rostlinám na střeše dobré podmínky k růstu. Vegetační substráty k ozeleňování jsou opravdoví všeumělci. Rozhodující pro kvalitu vegetačních substrátů jsou schopnosti zadržování vody, stabilita struktury, propustnost vody a rozdělení velikosti zrn.

Filtrační vrstva (3)
Zabraňuje vnášení jemných částic jílu z nosné vrstvy vegetace do vrstvy drenážní a zajišťuje tak její funkceschopnost.

Drenážní a vodu zadržující vrstva (4)
K bezpečnému odvádění nadbytečné vody. Často jako kombinovaná vrstva k zadržování vody a k drenáži s retencí vody.

Ochranná vrstva (5)
Chrání střešní vodotěsnou izolaci před mechanickým poškozením.

Separační/kluzná vrstva (6)
Odděluje od sebe vzájemně nekompatibilní materiály ve struktuře vrstev a zabraňuje nežádoucímu slepování.