Zelené střechy- systémové řešení
Systémy zelených střech

Zelené střechy - systémové řešení

Přeměna střech na užitečné oblasti je aktuálním trendem! Je jedno zda extenzivní ozelenění, pravá zahrada nebo využití pro pochozí a pojezné plochy. Bauder je první výrobce, který vyvinul kompletní systémové skladby – od parozábran až po ozelenění. V této oblasti nabízíme svým zákazníkům vše z jediné ruky. Protože víme, že k funkčnímu ozelenění patří hodnotná a tím bezpečná střešní skladba.

Extenzivní ozeleňování střech
Jednoduché ozelenění rostlinami nenáročnými a převážně nízkého vzrůstu s nepatrnými požadavky na péči.
Intenzivní ozeleňování střech
Mnohostranné a péči vyžadující ozelenění s oblastmi trávníku a rostlin, plochami pro cesty a posezení – doslova zahrada na střeše.
Ozelenění šikmých střech
Extenzivní ozelenění na šikmých střechách.
Systém lehkých zelených střech
Systém vegetačních střech pro střešní konstrukce se sníženou nosností.
Pochozí / pojížděné plochy
Zelené úseky na pochozích a pojížděných plochách.